About Dr. Teodor Atanasov

About me

Dr Teodor Atanasov

Ще се радвам да Ви бъда от полза и да Ви помогна за решаването на някои здравословни проблеми.
Искам да споделя натрупания опит и да Ви запозная с нужната Ви информация в систематизиран и разбираем вид.
Разбира се, нищо не може да замени директният контакт, но това да сте информирани е във Ваш интерес.


Професионалната ми квалификация е в областта на конвенционалната и мини-инвазивната спешна и планова коремна и гръдна хирургия, като основните ми интереси са свързани с лапароскопските оперативни техники.

Certificate

Surgeon of excellence in hernia surgery

Д-р Теодор Атанасов получи акредитация “Surgeon of excellence in hernia surgery” от Surgical Review Corporation за периода 2017 – 2020 година. Това е първият сертификат за България.

Education:

Защитена докторска дисертация на тема:
“Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит”.

Member of:

Professional interests

Special interests in the field of minimally invasive surgery, with significant experience in:

Postgraduate: